Masulundon, Pagkamasulundon, Sunod
    Footnotes
    Theme

    Masulundon, Pagkamasulundon, Sunod

    Sa usa ka espirituhanon nga panghunahuna, ang pagkamasulundon mao ang paghimo sa kabubut-on sa Dios.