Seth
    Footnotes
    Theme

    Seth

    Diha sa Daang Tugon, usa ka matarung anak nga lalaki ni Adan ug Eva.