Manlalaban
    Footnotes
    Theme

    Manlalaban

    Si Jesukristo mao ang atong Manlalaban ngadto sa Amahan (Moro. 7:28) ug nangalyupo sa atong mga katuyoan ngadto kaniya.