Umahan
    Footnotes
    Theme

    Umahan

    Diha sa kasulatan, usa ka lapad nga wanang sa yuta nga gigamit alang sa pag-uma o pastohan. Kini kasagaran nagsimbolo sa kalibutan ug sa iyang mga katawhan.

    True