Buhat, Mga
    Footnotes

    Buhat, Mga

    Ang mga lihok sa usa ka tawo, maayo o dili maayo. Matag tawo pagahukman pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat.