Dila
    Footnotes
    Theme

    Dila

    Ang simbolo alang sa pagpamulong. Ang mga Santos mopugong sa ilang mga dila, nagkahulugan nga sila mopugong sa ilang pagpamulong. Ang dila usab nagpasabut sa mga pinulongan ug mga katawhan. Sa katapusan, ang matag tuhod moluhod ug ang matag dila mokumpisal sa Dios (Isa. 45:23; Roma 14:11).