Esteban
    Footnotes
    Theme

    Esteban

    Si Esteban usa ka martir alang sa Manluluwas ug sa iyang Simbahan diha sa mga panahon sa Bag-ong Tugon. Ang iyang pagsangyaw naglarawan nang daan ug may kalagmitan nga maimpluwensya sa mahinungdanon nga buhat ni Pablo, kinsa diha samtang si Esteban mipanalipod sa iyang kaugalingon sa atubang sa Sanhedrin (Buh. 8:1; 22:20).