Damgo
    Footnotes
    Theme

    Damgo

    Usa ka paagi nga ang Dios nagpadayag sa iyang kabubut-on ngadto sa mga lalaki ug sa mga babaye sa yuta. Hinoon dili ang tanan nga mga damgo mga pagpadayag. Dinasig nga mga damgo mao ang bunga sa hugot nga pagtuo.

    True