Pagpanton, Panton
    Footnotes
    Theme

    Pagpanton, Panton

    Pagtul-id o pagdisiplina nga gihatag ngadto sa tagsa-tagsa o mga pundok aron sa pagtabang kanila sa pag-uswag o sa paghimo nga lig-on.