Nabalhin sa Pagkahimaya nga mga Binuhat
    Footnotes
    Theme

    Nabalhin sa Pagkahimaya nga mga Binuhat

    Mga tawo kinsa giusab nga aron dili sila makasinati og sakit o kamatayon hangtud sa ilang pagkabanhaw ngadto sa pagka-imortal.

    True