Alma nga Tigulang
    Footnotes
    Theme

    Alma nga Tigulang

    Usa ka Nephite nga propeta diha sa Basahon ni Mormon kinsa mitukod sa Simbahan diha sa mga adlaw sa dautan nga Hari Noah.

    True