Masakiton, Sakit
    Footnotes
    Theme

    Masakiton, Sakit

    Ang pagkaadunay usa ka sakit o balatian. Diha sa mga kasulatan, ang lawasnon nga sakit usahay nagpaila ingon nga usa ka simbolo alang sa usa ka kulang sa espirituhanon nga pagkatawo (Isa. 1:4–7; 33:24).