Igsoon nga Lalaki, Mga Kaigsoonan
    Footnotes
    Theme

    Igsoon nga Lalaki, Mga Kaigsoonan

    Ingon nga mga anak sa atong Langitnong Amahan, ang tanan nga mga lalaki ug mga babaye espirituhanon nga igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. Dinhi sa Simbahan, mga sakop nga lalaki ug mga higala sa Simbahan sa kanunay gitawag ug mga kaigsoonan.

    True