Kalibutan
  Footnotes
  Theme

  Kalibutan

  Ang yuta; usa ka dapit sa pagsulay alang sa mortal nga mga tawo. Sa larawanon nga pagkasulti, kadto nga mga katawhan kinsa wala mosunod sa mga sugo sa Dios.

  Mortal nga kinabuhi

  Ang mga katawhan kinsa dili mosunod sa mga sugo

  Katapusan sa Kalibutan