Patay nga Dagat
  Footnotes
  Theme

  Patay nga Dagat

  Ang asin nga dagat sa habagatan nga bahin tumoy sa Walog sa Jordan. Kini usab gibantug ingon nga Asin nga Dagat. Ang iyang ibabaw gibana-bana nga mga 1300 ka mga tiil (915 ka mga metros) ubos sa Dagat sa Mediterania. Ang mga dakbayan sa Sodoma, Gomorra, ug Zoar o Bela duol sa iyang mga kabaybayonan (Gen. 14:2–3).

  Agi og katumanan sa panagna ug ingon nga usa sa mga timailhan sa ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas, ang mga tubig sa Patay nga Dagat mamaayo, ug ang kinabuhi mosanay didto (Ezeq. 47:8–9).

  True