Salmo, Mga
  Footnotes
  Theme

  Salmo, Mga

  Ang madasigon nga balak o himno.

  Ang basahon sa mga Salmo

  Usa ka Basahon diha sa Daang Tugon nga naglangkob sa mga tinigum nga mga salmo, kadaghanan niini mahitungod ni Kristo. Ang basahon sa mga Salmo kanunay nga gikutlo sa Bag-ong Tugon.

  Si David misulat sa kadaghanan sa mga Salmo. Ang mga Salmo gisulat ingon nga mga pagdayeg sa Dios. Kadaghanan gipahimutang ngadto sa musika.