Pagpugos, Pugos
    Footnotes
    Theme

    Pagpugos, Pugos

    Ang pag-awhag sa hugot nga paagi sa pagbuhat o dili pagbuhat sa usa ka butang, ilabi na gayud pinaagi sa impluwensya ug gahum sa Espiritu Santo.