Nagtuo, Tinuohan
    Footnotes
    Theme

    Nagtuo, Tinuohan

    Ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa usa ka tawo o pagdawat sa usa ka butang ingon nga tinuod. Ang usa ka tawo kinahanglan gayud maghinulsol ug motuo kang Jesukristo aron maluwas diha sa gingharian sa Dios (D&P 20:29).