Pagkamabugal-bugalon
    Footnotes
    Theme

    Pagkamabugal-bugalon

    Ang pagbugal-bugal sa sagrado nga mga butang (D&P 84:54).