Zenos
    Footnotes
    Theme

    Zenos

    Ang propeta sa Israel diha sa mga panahon sa Daang Tugon kansang mga panagna sa misyon ni Kristo makita lamang sa Basahon ni Mormon.

    True