Lahutay
    Footnotes
    Theme

    Lahutay

    Sa pagpabilin nga lig-on diha sa usa ka pasalig nga magmatinud-anon ngadto sa mga sugo sa Dios bisan pa sa pagtintal, pagbatok, ug kalisdanan.

    True