Maayong Magbalantay
    Footnotes
    Theme

    Maayong Magbalantay

    Si Jesukristo mao ang Maayong Magbalantay. Sa simbolo nga paagi, ang iyang mga sumusunod ingon og karnero kinsa gibantayan ni Jesus.