Anak ni Kristo, Mga
    Footnotes
    Theme

    Anak ni Kristo, Mga

    Kadto kinsa nakadawat sa ebanghelyo ni Jesukristo.