Kalayo
    Footnotes
    Theme

    Kalayo

    Usa ka simbolo alang sa paglimpyo, pagputli, o pagbalaan. Ang kalayo mahimo usab nga usa ka simbolo sa pagkaanaa sa Dios.