Gi-orden Nang Daan
    Footnotes
    Theme

    Gi-orden Nang Daan

    Ang pag-orden sa Dios sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta sa iyang maisug nga mga anak nga espiritu sa pagtuman sa pipila ka mga misyon sa panahon sa ilang mortal nga mga kinabuhi.

    True