Gidili nga Panghilawas
    Footnotes
    Theme

    Gidili nga Panghilawas

    Ang supak sa balaod nga pagpanghilawas tali sa duha ka mga tawo nga dili minyo ngadto sa usag usa. Diha sa mga kasulatan kini usab sa kasagaran gigamit ingon nga usa ka simbolo sa pagbiya sa hingpit nga kamatuoran.