Ang-ang sa Himaya, Mga
    Footnotes
    Theme

    Ang-ang sa Himaya, Mga

    Nagkalain-lain nga mga gingharian sa langit. Sa katapusan nga paghukom, ang matag tawo hatagan og usa ka walay katapusan nga pinuy-anan nga dapit diha sa usa ka piho nga gingharian sa himaya, gawas niadto kinsa mga anak sa kapildihan.