Gisilutan, Pagkasinilutan
    Footnotes
    Theme

    Gisilutan, Pagkasinilutan

    Ang gisilutan o pagkasinilutan nga sad-an sa Dios.