Igsoon nga Babaye
    Footnotes
    Theme

    Igsoon nga Babaye

    Ingon nga mga anak sa atong Langitnong Amahan, tanan nga mga lalaki ug mga babaye mga espirituhanon nga mga igsoon nga lalaki ug babaye. Diha sa Simbahan, ang mga babaye nga sakop ug mga higala sa Simbahan sa kasagaran gitawag og igsoon nga babaye.