Ubasan sa Ginoo
    Footnotes
    Theme

    Ubasan sa Ginoo

    Usa ka simbolo alang sa umahan sa espirituhanon nga paghago. Diha sa mga kasulatan, ang ubasan sa Ginoo sa kanunay nagpasabut sa balay ni Israel o sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kini usahay nagpasabut sa mga katawhan sa kalibutan sa kinatibuk-an.