Anas
    Footnotes
    Theme

    Anas

    Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka tawo nga dako og impluwensya sa Sanhedrin. Si Jesus, sa diha nga gidakop, gidala una ngadto kaniya (Juan 18:13); siya usab adunay usa ka dako nga bahin sa paghukom sa mga Apostoles (Buh. 4:3–6).