Unang mga Bunga
    Footnotes
    Theme

    Unang mga Bunga

    Ang unang mga tanom nga giani sa usa ka panahon. Diha sa mga panahon sa Daang Tugon, sila gihalad ngadto sa Ginoo (Lev. 23:9–20). Kadto kinsa modawat sa ebanghelyo ug molahutay ngadto sa katapusan diha sa pagkamatinud-anon, mao ang usa ka paagi sa paghulagway sa unang mga bunga, kay sila iya sa Dios.