Pagkabalaan
    Footnotes
    Theme

    Pagkabalaan

    Espirituhanon ug kadungganan nga kahingpitan. Ang pagkabalaan nagpaila sa pagkaputli sa kasingkasing ug katuyoan sa usa ka tawo.