Panaghiusa
    Footnotes
    Theme

    Panaghiusa

    Ang paghimo nga usa diha sa hunahuna, tinguha, ug katuyoan una sa atong Amahan sa Langit ug kang Jesukristo, ug dayon sa uban nga mga Santos.

    True