Ana
    Footnotes
    Theme

    Ana

    Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka propeta nga babaye sa tribo ni Aser. Sa panahon sa pagkatawo ni Jesus, siya usa ka tigulang nga biyuda. Siya nakakita sa gamay nga batang Jesus sa iyang paghalad diha sa templo ug nakaila kaniya nga mao ang Manunubos (Luc. 2:36–38).