Tigpataliwala
    Footnotes
    Theme

    Tigpataliwala

    Usa ka tigpangamuyo o tigpataliwala. Si Jesukristo mao ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo. Ang iyang pag-ula mao ang nakahimo og paagi alang sa mga katawhan sa paghinulsol sa ilang mga sala ug mahimo nga makig-uli ngadto sa Dios.