Kahibalo
    Footnotes
    Theme

    Kahibalo

    Panabut ug pagsabut, ilabi na sa kamatuoran ingon nga gitudlo o gipamatud-an pinaagi sa Espiritu.