Nilalang, Paglalang
    Footnotes
    Theme

    Nilalang, Paglalang

    Aron pagtukod. Ang Dios, naglihok pinaagi sa iyang Anak, si Jesukristo, mitukod sa mga elemento sa kinaiyahan aron sa pag-umol sa yuta. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus milalang sa tawo diha sa ilang hitsura (Moises 2:26–27).

    True