Liso sa Mustasa
    Footnotes
    Theme

    Liso sa Mustasa

    Mga liso sa tanom nga mustasa. Bisan ang usa ka liso gamay kaayo, apan ang gitas-on sa tanom nga motubo gikan niini dako kaayo. Si Jesus mitandi sa gingharian sa langit ngadto sa usa ka liso sa mustasa (Mat. 13:31).

    True