Pagtahud
    Footnotes
    Theme

    Pagtahud

    Sama sa kasagaran nga paggamit diha sa mga kasulatan, aron sa pagpakita og pagtahud ug balaan nga pagtahud ngadto sa usa ka tawo o sa usa ka butang.