Tigluwas
    Footnotes
    Theme

    Tigluwas

    Si Jesukristo mao ang Tigluwas sa katawhan tungod kay siya miluwas sa tanan gikan sa pagkaulipon sa kamatayon ug sa mga mahinulsulon gikan sa mga silot sa sala.