Kalinaw
  Footnotes
  Theme

  Kalinaw

  Diha sa mga kasulatan, ang kalinaw mahimo nga magpasabut og kagawasan gikan sa panagbangi ug kagubot o ang kalinaw sa kaugalingon ug kahupayan nga natawo sa Espiritu nga ang Dios naghatag ngadto sa iyang matinud-anon nga mga Santos.

  Kagawasan gikan sa panagbangi ug kagubot

  Kalinaw gikan sa Dios ngadto sa masulundon

  True