Pagpamatuod
    Footnotes
    Theme

    Pagpamatuod

    Kasayuran ug espirituhanon nga saksi nga gihatag pinaagi sa Espiritu Santo. Ang pagpamatuod mahimo usab nga usa ka opisyal o legal nga pagpadayag sa unsa ang gituohan sa usa ka tawo nga tinuod (D&P 102:26).