Haplas sa Gilead
    Footnotes
    Theme

    Haplas sa Gilead

    Usa ka mahumot nga tagok o lamas nga gamiton alang sa pagpang-ayo sa mga samad (Gen. 43:11; Jer. 8:22; 46:11; 51:8). Usa ka sagbut nga namunga og tagok gikan diin ang haplas hilabihan ka daghan nga mitubo diha sa Gilead sa panahon sa Daang Tugon nga ang haplas nabantug og ang “haplas sa Gilead” (Gen. 37:25; Ezeq. 27:17).