Kaisug, Maisug
    Footnotes
    Theme

    Kaisug, Maisug

    Sa dili pagkahadlok, ilabi na sa pagbuhat unsa ang matarung.