Kalingkawasan
    Footnotes
    Theme

    Kalingkawasan

    Ang kahimtang o kondisyon nga mahimo nga makalihok ug makahunahuna nga gawasnon. Ang pagkamasulundon sa mga baruganan sa ebanghelyo makaluwas sa usa ka tawo gikan sa espirituhanon nga pagkaulipon sa sala (Juan 8:31–36).

    True