Panabut
    Footnotes
    Theme

    Panabut

    Ang pag- angkon og usa ka kasayuran sa o ang pagsabut sa kahulugan sa pipila ka kamatuoran, lakip ang paggamit niini sa kinabuhi.