Sherem
    Footnotes
    Theme

    Sherem

    Usa ka tawo diha sa Basahon ni Mormon kinsa naglimud kang Kristo ug nangayo og usa ka timailhan (Jacob 7:1–20).