Nicodemo
    Footnotes
    Theme

    Nicodemo

    Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka matarung nga tigmando sa mga Judeo (tingali sakop sa Sanhedrin) ug usa ka Pariseo (Juan 3:1).