Kasingkasing
    Footnotes
    Theme

    Kasingkasing

    Usa ka simbolo sa hunahuna ug kabubut-on sa tawo ug ang malarawanon nga tinubdan sa tanan nga mga pagbati ug mga gibati.